LookIP.net

IP address lookup and information tool

dakhoathanglong.vnAre you trying to find out the location of website dakhoathanglong.vn? Here you will find all the available technical information about this website, like the fact that it is being hosted by Super Online Data Co. on IP address 45.117.171.34.
dakhoathanglong.vn
October 23, 2018 - Đa Khoa Thăng Long - B.si CHUYÊN KHOA & ƯU TU tâm Khu Vưc

Phòng Khám Đa Khoa Thăng Long 575 đường Sư Vạn Hạnh - Điêu tri bênh phu khoa, nam khoa HCM & Chât lương tôt năm 2018 ơ Tp HCM. Bác sỹ nam khoa, phụ khoa CHUYÊN va GIOI.


Technical details

Website addressdakhoathanglong.vn
IP address45.117.171.34
Server hostnamemx17134.superdata.vn
DNS nameservers ns1.digipowerdns.com
ns2.digipowerdns.com
ns3.digipowerdns.com
ns4.digipowerdns.com
Server softwareApache 2
PHP 5.6.25
Hosted bySuper Online Data Co.
Last updated on 2018-10-23 22:46
Website added on2017-10-09 13:39
Last IP change detected2019-09-24 23:46


Website location

Server locationViet NamViet Nam
Latitude16.000000 (16°0'0" N)
Longitude106.000000 (106°0'0" E)

dakhoathanglong.vn location


Other websites hosted on this IP address

  • There are no other websites found using IP address 45.117.171.34